نمونه کارها

مکمل سی ال ای ترک

مکمل سی ال ای + چای سبز ترک نوتریشن

مکمل های سی ال ای با انتقال اسیدهای چرب می توانند سرعت متابولیسم چربی سوزی فرد را تا حد قابل ملاحظه ای بالا ببرند. از طرفی تاثیرات چای سبز نیست بر کسی پوشیده نیست.