مکمل سی ال ای بایوتک

مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech مناسب برای تمامی افراد این مکمل با انتقال اسیدهای چرب به رگها باعث کاهش سایزچربی می شود.

تشریح مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech:

مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech مکملی برای افرادی که بدنبال چربی سوزی هستند توصیه می گردد.

سی ال ای با انتقال اسیدهای چرب به رگ های خونی جهت سوختن و کالری سوزی مناسب است.

 

 

همچنین کنترل اشتها می تواند یکی از انتخاب های اصلی افرادی باشد که بدنبال کاهش وزن ایده آل می گردند.

مکمل سی ال ای مکملی ایده آل برای افرادی که بدنبال چربی سوزهای بی خطر و موثر می گردند.

تمامی افراد می توانند به عنوان مکمل هایی جهت کنترل چربی و وزن ازین مکمل بهره ببرند.

 

مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech

مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech

بررسی مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech:

بررسی مکمل سی ال ای بایوتک CLA 400 ممکن است به نگهداری یا دستیابی به یک وزن طبیعی کمک کند زیرا این اسید چرب اسید و محتوای CLA آن است. مکمل های غذایی نباید جایگزین یک رژیم متعادل و متنوع و یک شیوه زندگی سالم باشند.

مکمل سی ال ای بایوتک cla biotech

 

مکمل سی ال ای می تواند برای تمامی افرادی که بدنبال کاهش چربی های دور شکم و پهلو هستند مورد استفاده قرار گیرد.

 

از دیگر موراد تاثیرات مثبت سی ال ای:

  • کاهش اشتها
  • کاهش توده چربی
  • افزایش متابولیسم
  • دخالت چربی های ذخیره شده برای تامین انرژی در بدن

CLA 400 ممکن است به نگهداری یا دستیابی به یک وزن طبیعی کمک کند زیرا این اسید چرب اسید و محتوای CLA آن است.

مکمل های غذایی نباید جایگزین غذا باشد بلکه به همراه میان وعده یک رژیم متعادل و متنوع و یک شیوه زندگی سالم باشند.

دوز توصیه شده روزانه نباید بیش از حد باشد!

به عنوان یک جایگزین برای رژیم غذایی متعادل و متنوع استفاده نکنید.

در صورت عدم وجود موارد ذکر شده، ظرف ۳ ماه پس از باز کردن و مصرف بسته بندی، خشک، محافظت از نور و دمای اتاق (۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد) از مواد غذایی استفاده کنید.