مکمل آمینو باکس crosstrec

مکمل آمینو باکس crosstrec

مکمل آمینو باکس crosstrec شامل ۹ عدد از انواع آمینو اسیدها است که بدن نمی تواند به تنهایی تولید کند. این مکمل حاوی آمینو اسید غیر آزاد و بتا آلانین اضافی است.

 

مکمل آمینو باکس crosstrec

بررسی اجمالی مکمل آمینو باکس crosstrec:

 • ۱ سروینگ معادل (۱۰ گرم) می شود که شامل
 • [EAA + COMPLEX [L-Leucine 1500،۰۰ mg
 • L-Lysine Hydrochloride 875،۰۰ میلی گرم
 •  L-Lysine 700،۰۰mg)
 • L-Valine 750،۰۰ mg
 • L-Isoleucine 750،۰۰ میلی گرم
 • بتا آلانین ۷۵۰،۰۰ میلی گرم
 • L-فنیل آلانین ۷۲۵،۰۰ میلیگرم
 • L-Threonine 600،۰۰ mg
 • L-Histidine 275،۰۰ mg
 • L-متیونین ۲۰۰،۰۰ میلی گرم
 • L-تریپتوفان ۷۵،۰۰ میلی گرم

 

قیمت کراتین بدنسازی و انواع آن

 

مکمل های آمینو اسید به دلیل وجود تمامی مواد آمینو اسیدی که در آنها وجود دارد می تواند پشتیبانی خوب و درستی را از تمامی عضلات بدن در ۲۴ ساعت شبانه روز از خود داشته باشد.

مکمل های آمینو اسید پایه و اساس پروتئین ها در بدن می باشد و می تواند بهترین گزینه برای باز سازی عضلات در بدن باشد.