مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن

مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن

در مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن ، آرژینین آلفا کتوگلوتارات، آرژنین اسید آمینه با آلفا کتوگلوتارات پیوند یافته است.

به همین دلیل که کلید اصلی در چرخه انرژی Krebs و همچنین در متابولیسم آمینواسیدها در آن است.

آلفا کتوگلوترات یکی از مهمترین حمل کننده های نیتروژن در مسیرهای متابولیکی است.

آرژنین که تنها پیشرونده اکسید نیتریک (NO) است، محبوبیت رو به رشدی در بین بدنسازان دارد که میتواند در هر شرایطی حتی سخت خود را حفظ کنند.

آلفا کتوگلوتارات یک منبع تولید شده اسید آمینه توسط deamination گلوتامات است و در فرایندهای بیوشیمیایی تولید انرژی در سلول های انسانی شرکت می کند.

 

بیشتر بدانید:

 

طریقه ی مصرف در مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن:

یک سروینگ (۴ کپسول) را روزانه یا ۱ ساعت قبل از تمرین یا صبح با معده خالی مصرف نمایید.

استفاده از این مکمل، پس از چند هفته، یک استراحت هفتگی نیاز است.

 

مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن

مکمل آرژنین aakg سایتک نوتریشن

 

 

هشدارها:

  • از این محصول در رابطه با غذا به عنوان بخشی از رژیم سالم و متعادل استفاده کنید نه جایگزین آن
  • دور از دسترس کودکان نگه دارید!
  • تجویز روزانه توصیه نشده را فراموش نکنید!