عضله سازی با تمرین استقامتی

عضله سازی با تمرین استقامتی

عضله سازی با تمرین استقامتی می تواند برای ورزشکاران جالب و در نوع خود کمیاب باشد چرا که اکثر ورزشکاران با تمرینات قدرتی عضلات خود را میسازند.

آیا تمرینات استقامتی میتوانند عضله سازی کند؟

تعمیرات هوازی که انجام میدهیم آیا می توانند سنتز پروتئین ایجاد کند؟

سنتز پروتئین یعنی ترکیب ایجاد بافت های جدید در بدن که با حرکات مختلف انجام میشود.

آیا ورزش های هوازی هم می توانند از زیر سازی کنند؟

عضله سازی با تمرین استقامتی

عضله سازی با تمرین استقامتی

ورزش های هوازی هم میتوانند عضله سازی کنند و به تعداد میتوکندری ها وی افزوده اند و در نتیجه عملکرد استقامتی عضله را بهتر کند.

اما اندازه عضله تغییری نمی کند به همین دلیل استحجم عضلات ورزشکارانی که تمرینات استقامتی و هوازی انجام می دهند تغییر زیادی نمی کند.

عضله سازی با تمرین استقامتی یا قدرتی؟

اما در ورزش های قدرتی سنتز پروتئین در فیلم های عضلانی انجام می شود و به افزایش حجم عضلانی همراه است در نتیجه ما همیشه با ورزش های استقامتی و قدرتی سنتز پروتئین را داریم اما ماهیت ورزش های استقامتی با شکسته شدن و تجزیه پروتئین همراه است.

همچنین در تمرین های استقامتی کالری بیشتری سوزانده می شود و حتی ممکن است رژیم های کم کالری مصرف شود.

برای ساخت عضله باید با کالری بسیار زیادی به بدن به همراه پروتئین کافی مواد مغذی لازم را به بدن رساند تا بتوان افزایش حجم عضلانی را تجربه کرد.

در نتیجه برای به دست آوردن حجم عضلانی ایده آل باید هدف را بر ورزش های قدرتی گذاشت و برای ورزش های قدرتی تمرکز کرد.

در نتیجه برای به دست آوردن اندامی نزدیک به فیتنس باید ورزش های استقامتی و قدرتی را باهم انجام داد.

ورزش های استقامتی به ورزش های وزنه به اضافه ورزش های هوازی گفته می شود که در کنار هم می توانند اندامین با درصد چربی پایین را به ورزشکار ارائه دهند.

عضله سازی با تمرین استقامتی می تواند انجام شود به اندام مناسب و متناسب مانند افرادی که در مدلینگ فعالیت می کند یا فیتنس کاران را خلق کند.