آیا چربی سوزی کوتاه و سریع ممکن است؟

آیا چربی سوزی کوتاه و سریع ممکن است؟

آیا چربی سوزی کوتاه و سریع ممکن است؟ این سوالی است که خیلی از ورزشکاران و افرادی عادی می خواهند به جواب درست آن دست پیدا کنند.

یکی از رژیم های ظهور به نام رژیم کتوژنیک دوباره مد شده و بر سر زبان ها افتاده است.

نگهداری این رژیم نوعی برنامه غذایی با مصرف بسیار پایین کربوهیدرات در روز ۲۰ گرم در روز یا کمتر از ۵ درصد کالری روزانه به حساب می آید کاری دشوار است.

 

آیا چربی سوزی کوتاه و سریع با رژیم کتوژنیک ممکن است؟

پس از تحقیقات جدیدی که در این رابطه صورت گرفته میتوان در بازه زمانی مشخصی از آن استفاده کرد.

اطلاعاتی که در نشریه علمی معتبر و مقاله های علوم پزشکی و داروشناسی اروپا منتشر شده نشان می دهد که وقتی شما برای کاهش بیشتر از دو کیلوگرم وزن دو هفته وقت داشته باشید رژیم کتوژنیک بهترین شانس شما برای موفقیت خواهد بود.

برای اطمینان بیشتر به این موضوع دو گروه را تحت آزمایش قرار دادند که هر کدام به مدت سه هفته یک رژیم کم کالری در حدود ۸۰۰ کالری را گرفت.

گروه اول فقط این ۵ درصد از کالری هایش را از کربوهیدرات گرفت و در گروه دیگر ۲۰ درصد به کربوهیدرات اختصاص داده شد.

هر دو گروه میزان زیادی پروتئین همچنین ۳۵ تا ۴۰ درصد از منابع غذایی شان را از چربی ها گرفتند.

در انتهای این تحقیق گروه کم کربوهیدرات میزان عضله بیشتری را حفظ کرده بودند.

با وجود اینکه رژیم کتوژنیک به دلیل توانایی ایجاد اختلال در تولید هورمون آنابولیک برای استفاده طولانی مدت پیشنهاد نمی شود، اما می تواند برای بسیاری از افراد چربی سوزی کوتاه و سریع به شمار آید.

با توجه به توضیحات بالا نظر شما در رابطه با آیا چربی سوزی کوتاه و سریع ممکن است؟